A KSZOSZ vezetősége a munkavállalói oldal képviseletében részt vett a 2022. november 24-én megrendezett Közúti Fuvarozási Ágazati Párbeszéd Bizottság Plenáris ülésén. Kiemelt témaként kerültek megbeszélésre a Mobilitási Csomagban foglalt rendelkezések végrehajtása, pontosítása és betartatása terén elért előrelépések, valamint a jövőben várható ezzel kapcsolatos fejlemények. A szabályok érvényesítéséről, a közös ellenőrzések eredményeiről és tanulságairól, valamint a várható következő lépésekről az ELA (European Labour Authority – Európai Munkaügyi Hatóság) és a ROADPOL (European Roads Policing Network- Európai Útrendészeti Hálózat) képviselői tartottak előadást. A két szervezet közös célja a halálos közúti balesetek számának csökkentése. Ennek érdekében összehangolt közúti ellenőrzéseket szerveznek, ezeken belül pedig tematikus ellenőrzésekre is sort kerítenek (alkohol-, drogfogyasztás, gyorshajtás, stb témákban). Az ellenőrzések következménye a határokon átnyúló közúti biztonság javulása, ez számokkal, és az előadók által bemutatott statisztikákkal is igazolható. Ezek után következett a Bizottság 2023-2024 munkaprogramjával kapcsolatos eszmecsere, majd ezt követően a közúti teherfuvarozásban és személyszállításban tapasztalható munkakörülmények javítása, a szakma vonzerejének a növelése, illetve a szociális partnerek ezekkel kapcsolatos lehetséges közös fellépései kerültek szóba. Az ebben a szakmában tapasztalható jó gyakorlatok ismertetéseként a spanyolországi fel- és lerakodási tevékenységek jogi keretei kerültek bemutatásra.